404: School not found


Madrid!
Seminario Euraca: Cativa en su lughar / Presentación a cargo de Luz Pichel
escrito por Intermediae 21/01/2013 15:16:28

Miércoles 23 de enero de 2013 a las 19h. Terrario de Intermediae.

Seminario Euraca presenta: Recital & Conversa sobre Cativa en su lughar, de Luz Pichel (Diminutos Salvamentos, 2013).


Participan: Luz Pichel (autora), Eva Chinchilla (editora), Jorge Morales (editor) y Seminario Euraca (lenguajeadorxs).

“Cando Eva Chinchilla e Jorge Luis Morales me propuxeron unha edición bilingüe de Casa Pechada (Ferrol: Esquío, 2006) en castelán e galego,  pensei  de seguida en utilizar o castrapo como lingua da tradución. E iso por máis dun motivo: o primeiro, que o castrapo permitíame traducir contidos, olladas, mundos que de outro xeito non quedaban transferidos ao castelán. Ademais,  o feito de escoller unha lingua de fronteira e non normalizada dábame unha liberdade creativa moi grande. Facíame falta esa liberdade para me remover dentro da miña escrita, quería  escribir algo distinto do que  escribira no 2006 (esa é a vantaxe de autotraducirse): quería afastarme da tradución literal, tomar como punto de partida o libro base e fuxir, quería que mediaran entre os dous libros a distancia temporal  e outras distancias persoais e sociais. Pero ademais, no “lughar” fálase castrapo como segunda lingua,  cando parece preciso; segunda lingua aldraxada. Parecíame moito mellor estar con eles, usando esa súa lingua que tamén foi  miña e me fixo sufrir, facela valer (tentar de facelo) nun libro de poemas  ca usar o castelán, unha lingua limpiña que, como todas as linguas gramaticalmente e politicamente correctas e ben vistas, son linguas atravesadas polos fíos de serra do poder, ferramentas cortantes. Neste intre histórico non está de máis rebelarse contra a norma que en todo se nos impón cada día, coller postura. A poesía, ben sabedes, expresa a súa rebeldía no xeito en que usa as palabras. Por iso foi”  [Texto: Luz Pichel]

Luz Pichel (Alén, Lalín, 1947) es autora de los siguientes libros de poesía: a) En castellano: El pájaro mudo (Ediciones La Palma, 1990, I Premio “Ciudad de Santa Cruz de la Palma”); La marca de los potros (Diputación de Huelva, 2004; XXIV Premio hispanoamericano de poesía Juan Ramón Jiménez). El pájaro mudo y otros poemas (Universidad Popular José Hierro, 2004. Reúne la reedición de su primer libro junto a los nuevos trabajos Ángulo de la niebla, Cartas de la mujer insomne y Hablo con quien quiero) b) En galego: Casa Pechada (Fundación Caixa Galicia, 2006, XXVI Premio Esquío de Poesía). c) En castrapo: Cativa en su lughar, una reescritura libre y leal de su libro Casa pechada (diminutos salvamentos, 2013) 
 

+ "Notas para un libro refeito (Findologos, Sobreopunto)", María Salgado.


no hay comentarios. :::::dejar un comentario:::::

Por lo general los comentarios no deben ser más largos que el post original y deben ser relativos al mismo, educados y respetar el resto de voces del diálogo. Intermediæ se reserva el derecho de editar o borrar los comentarios que no se ajusten a estos criterios.